25.10.13

Estil Animal

Il·lustracions i disseny per la Perruqueria canina i felina Estil Animal, Tona.

Persiana pintada per Marc Bardolet.