25.10.13

Estil Animal

Il·lustracions i disseny per la Perruqueria canina i felina Estil Animal, Tona.













Persiana pintada per Marc Bardolet.